Natsuko Oshima「TOKYO SALARYMAN TENUGUI」Handkerchief
Natsuko Oshima「TOKYO SALARYMAN TENUGUI」Handkerchief

Natsuko Oshima「TOKYO SALARYMAN TENUGUI」Handkerchief

Regular price $300.00 Sale

Natsuko Oshima「TOKYO SALARYMAN TENUGUI」Handkerchief

Condition: Deadstock
Color: White & Black
One Size